звітність

Річний звіт за 2023 рік
Аудиторський висновок 2023р
Ф1. Баланс2023
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)2023
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)2023
Ф4. Звіт про власний капітал2023
Ф5. Примітки до річної звітності2023
Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами_2023
Звіт з управління 2023

Річний звіт за 2022 рік
Аудиторський висновок 2022р
Ф1. Баланс за 2022р.
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2022рік
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2022рік
Ф4. Звіт про власний капітал за 2022рік
Ф5. Примітки до річної звітності за 2022рік
Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності _Інформація за сегментами за 2022рік
Звіт з управління 2022

Річний звіт за 2021 рік
Аудиторський висновок 2021р.
Ф1. Баланс 2021
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Ф4. Звіт про власний капітал
Ф5. Примітки до річної звітності
Звіт з управління 2021

Річний звіт за 2020 рік
Звіт про управління 2020р.
Аудиторський висновок 2020р.
Фінансовий звіт 2020

Річний звіт за 2019 рік
Аудиторський висновок
Звіт про управління 2019р.
Фінансовий звіт 2019